Elk jaar stelt het bestuur met zorg een  jaarprogramma samen.