Voor deze avond stuur je je foto van tevoren op (uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur) naar het secretariaat. Het secreatiraat stuurt alle foto’s alleen naar de avondleider die er een PowerPoint van maakt waarbij de naam van de fotograaf bij de foto vermeld wordt. De avondleider leidt verder de bespreking van die avond.
Het verschil met een gewone ‘digitale avond’ is dat je nu tijdens de presentatie als fotograaf moet vertellen wat je bewogen heeft de getoonde foto te maken.
Om houvast te hebben over wat je verhaaltje zou moeten bevatten kun je hier tips vinden.
Het beeld wordt daarna ook besproken en geanalyseerd door leden die er graag iets over zeggen. Dit gebeurt weer op een positief kritische manier.
Aan het eind van de avond wordt een dia getoond met daarop in het klein alle foto’s van die avond. Deze zogenaamde nominatie-dia bevat twee delen; een deel met foto’s uit groep A en een deel met foto’s uit groep B. Iedereen kan nu op papier een stem uitbrengen *:

  • minimaal één stem
  • maximaal drie stemmen
  • minimaal één stem in groep A is (bij minimaal drie foto’s in groep A)
  • meerdere stemmen in groep A mag.
  • geen, één of twee stemmen in groep B.

De stemmen bepalen welke foto’s genomineerd kunnen worden. Daarna worden foto’s aan de hand van de getelde stemmen genomineerd. Dit betekent dat foto’s met voldoende stemmen kans maken op selectie voor tentoonstellingen en/of voor opname in het jaarboek. De richtlijnen voor het nomineren vind je hier. Soms worden alternatieve uitwerkingen van de foto getoond.

* Zie ook nomineren in groep A en B.