De DAF (Dordtse Amateur Fotografen) heeft een cursus Photoshop voor beginners op het prgogramma staan.

In 6 woensdagavonden leren deelnemers de meest essentiële fotobewerkingen in Photoshop CS 6.
Contrast bijwerken, verzadiging aanpassen, witbalans aanpassen,  rechtzetten van het beeld,  omzetten naar zwart-wit,  uitsnijden, selectief bewerken enz.

Het is het handigst als u zelf een laptop hebt met Photoshop.
Als u geen laptop hebt met dit programma en eerst eens wilt proberen hoe het bewerken van foto’s u bevalt dan hebben we een beperkt aantal laptops met het programma (CS6) voor de cursus beschikbaar. 

De cursus vindt tweewekelijks plaats op woensdagavonden in het clubgebouw van de DAF, Mauvestraat 4, 3314 VL Dordrecht.
De data zijn:

De cursus voor het najaar van 2018 is nog niet ingepland.

De kosten voor deze cursus zijn € 100,-.

Het minimumaantal deelnemers voor de cursus is 6 en het maximum is 8.
We plaatsen op volgorde van aanmelding, meldt u dus snel aan als u mee wilt doen!

Aanmelden kan door een mail te sturen aan  info@daf-fotografie.nl .
Vergeet  niet daarbij op te geven of u zelf een laptop mee neemt met het juiste programma! (Wanneer u een nieuwere versie van Photoshop hebt is dat geen probleem).