Na het uitbrengen van een jubileum fotoboek tijdens het 75-jarig jubileum hebben we jaarlijks een mooi fotoboek met werk van vrijwel alle leden uitgebracht.

Na het van kracht worden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018 is het niet langer vanzelfsprekend dat hier foto’s staan die door leden gemaakt zijn. De gewoonte was om op de website jaarboeken, nominaties en andere foto’s van leden te tonen. Zolang leden daartoe nog geen schriftelijke goedkeuring hebben gegeven zal het hier dus vooral wit blijven. 

De webmaster.