Elk jaar stelt het bestuur met zorg een  jaarprogramma samen. Hierin staan een aantal vaste onderwerpen zoals fotoavonden, sprekers, het bekijken van (delen van) de Bondscollectie, maar ook alle andere wekelijkse zaken. Tijdens de evaluatieavond aan het eind van het seizoen kunnen de leden hun mening over dat seizoen laten horen, en nieuwe ideeën voor het volgende seizoen aan het bestuur voorleggen. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.30.

———————————————————————————————————-

Deze avonden zijn bedoeld om samen elkaars foto’s te bespreken. We bespreken de foto’s positief kritisch en letten daarbij vooral op de inhoud en compositie. Het beeld wordt besproken en geanalyseerd. Ook de emotie die daarbij boven komt drijven wordt besproken. Zie het belangrijke onderdeel “Foto’s Beschouwen” (de vier pijlers).
Bij de meeste avonden worden foto’s genomineerd. Dat wil zeggen dat zij aan het eind van het clubjaar in het DAF-fotoboek worden opgenomen. Dit boek is door iedereen te bestellen. (ook veel voorgaande jaarboeken zijn nog leverbaar). Genomineerde foto’s komen ook in aanmerking voor gebruik in exposities.

zie verder de beschrijving van de verschillende soorten bespreekavonden.