Algemene info: de DAF

DAF is een fotoclub met ambitie
(opgericht in januari 1935)

DAF wil bereiken dat de leden zich door hun lidmaatschap en door deelname aan de activiteiten hun fotografische vaardigheden ontwikkelen. Wat die ontwikkeling is bepaal je zelf; DAF heeft als fotoclub geen norm over wat een goede ontwikkeling is. Evenmin is er een norm over wat fotografie zou moeten zijn of wat goede fotografie is.

DAF streeft binnen de club wel dynamiek na. Het gaat erom dat je ontdekt wat jou drijft in het maken van beelden en dat leden elkaar inspireren, ondersteunen, uitdagen om een eigen weg te vinden, daar vorm aan te geven en daar goed in te worden.

Binnen DAF is er dus ruimte voor iedere soort, vorm en onderwerp van fotografie en voor iedere techniek die dat ondersteunt.

We willen er zijn voor iedereen die bezig is met fotografie; zeer ervaren of net begonnen, of je dat nu doet voor je hobby, je passie, je vakantiefotografie, je ambitie met je foto’s een verhaal te brengen of de grenzen van de (fotografische) beeldtaal te verleggen.

Alle activiteiten zoals fotobesprekingen, workshops, enzovoorts binnen de DAF zijn bedoeld om vorm en inhoud te geven aan onze doelstelling. De bedoeling daarbij is dat ieder lid daar een eigen inbreng in heeft. We streven daarbij naar een levendig debat waarbij we elkaar kritisch bevragen, tips geven, verder helpen met vraagstukken, over de streep trekken om werk in te brengen. Sleutelwoorden daarbij zijn respect voor ieders inbreng en het constructief en opbouwend verwoorden van opvattingen of commentaar.

Een absolute voorwaarde is dat we er zorg voor dragen dat het, ongeacht het soort en niveau van de inbreng, altijd plezierig is om lid te zijn van de DAF en deel te nemen aan de activiteiten. We zijn immers ook een platform waarop we elkaar persoonlijk ontmoeten en op een plezierige manier invulling willen geven aan een gezamenlijke interesse.

Het is de nadrukkelijke bedoeling dat we van elkaar leren. Het meest voor de hand ligt daarbij dat de meer ervaren fotografen de minder ervaren fotografen adviseren en ondersteunen. Vanzelfsprekend is dit binnen de DAF erg belangrijk. We willen er echter nadrukkelijk voor waken dat dit een cultuur in de hand werkt dat de meer ervaren leden de ‘toon zetten’ voor wat fotografie zou moeten zijn of wat een goede foto is. Minsten zo belangrijk is dus dat nieuwe leden hun onbevangenheid niet verliezen en even kritisch zijn naar de meer ervaren leden over hun vanzelfsprekendheden. Centraal staat immers ieders persoonlijke ontwikkeling en dat betekent dat we, of iemand nu ervaren is of niet, altijd proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

‘Niets moet en alles mag’’. Dit is natuurlijk niet helemaal waar, zo moet de koffie immers toch betaald worden en mogen we elkaar ook niet onheus bejegenen, maar er wordt mee bedoeld dat ieder lid de vrijheid heeft om op zijn/haar eigen manier deel te nemen aan de clubactiviteiten. Niemand wordt bijvoorbeeld gedwongen om regelmatig werk ter bespreking in te brengen. Vanzelfsprekend kun je er wel, vanuit betrokkenheid, om worden bevraagd en vanzelfsprekend willen we wel ieder lid enthousiasmeren om actief met de fotografie bezig te zijn.

Als club willen we ook naar buiten treden, al was het maar vanwege het simpele feit dat toekomstige leden ons moeten weten te vinden. De DAF heeft de ambitie om te laten zien wat we doen en met name ook waar dat toe leidt; creatieve en boeiende fotografie. Dat betekent dat we investeren in het leveren van een bijdrage aan presentaties en wedstrijden; zowel die waar we als club aan deelnemen als die waar de individuele leden aan deelnemen. Zowel bij het eerste als het tweede streven we naar een zo groot mogelijk inbreng van een zo hoog mogelijk niveau.

Daarnaast wil de DAF invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de Dordtse gemeenschap een bijdrage te leveren aan het waarderen en begrijpen van fotografie en een b(l)oeiend verenigingsleven.

Heb je een vraag of wil je lid worden, gebruik dan het contactformulier.

Website.

De DAF heeft een eigen website, www.daf-fotografie.nl. Er is onder andere een openbaar gedeelte waar foto’s van de nominaties en leden te zien zijn.

Als lid kan je een eigen gallery op de site laten zien. Ook kan je informatie met elkaar delen. Alle leden staan met hun adres, telefoonnummer en e-mailadres op een uitsluitend voor leden toegankelijke pagina van de site.

Ieder lid van de DAF wordt automatisch ook lid van de Fotobond.

De Fotobond is een organisatie zonder winstoogmerk, die diensten en producten aan haar leden aanbiedt.  De Fotobond heeft 16 Afdelingen die de verenigingen in hun regio overkoepelen. De Afdelingen coördineren en organiseren activiteiten in hun regio en bieden de lokale verenigingen ondersteuning. O.a. in ledenvorming, bondsmentoren, fotobespreking, wedstrijden, gespreksgroepen en internationale contacten.  Je krijgt ook het tijdschrift “In Beeld” toegestuurd. Voor meer informatie kijk op www.fotobond.nl.