DAF is een fotoclub met ambitie
(opgericht in januari 1935)

DAF wil bereiken dat leden zich door hun lidmaatschap en door deelname aan de activiteiten hun fotografische vaardigheden ontwikkelen. Wat die ontwikkeling is bepaal je zelf; DAF heeft als fotoclub geen norm over wat een goede ontwikkeling is.

DAF streeft binnen de club dynamiek na. Het gaat erom dat je ontdekt wat jou drijft in het maken van beelden, dat leden elkaar inspireren, ondersteunen en uitdagen om een eigen weg te vinden. Er is ruimte voor iedere soort fotografie en voor iedere techniek die dat ondersteunt.

DAF is voor iedereen die bezig is met fotografie. Dat kan vakantie- of weekendfotografie zijn waarmee je met je foto’s een verhaal wilt brengen. Of je bent een drukke en misschien ervaren amateur fotograaf en hebt er echt een passie van gemaakt en wilt misschien de grenzen van de fotografische beeldtaal te verleggen.

Alle activiteiten zoals fotobesprekingen, workshops, enzovoorts binnen de DAF zijn bedoeld om vorm en inhoud te geven aan onze doelstelling. Ieder lid heeft daar een eigen inbreng in. We streven naar levendige gesprekken en discussies waarbij we elkaar kritische vragen stelen en tips en meningen geven. We helpen elkaar en proberen elkaar zover te krijgen dat iedereen zijn werk inbrengt op de verschillende avonden. Respect voor ieders inbreng is een principieel uitgangspunt bij besprekingen bij de DAF. Commentaar wordt constructief en opbouwend verwoord.

Een absolute voorwaarde is dat het ongeacht het soort en niveau van de inbreng het altijd plezierig is om lid te zijn van de DAF en om deel te nemen aan de activiteiten. We bieden immers iedere week ook een plek waar we elkaar persoonlijk ontmoeten en op een plezierige manier invulling geven aan een gezamenlijke interesse.

Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat we van elkaar leren. Het meest voor de hand ligt dat de meer ervaren fotografen de minder ervaren fotografen adviseren en ondersteunen. Maar tegelijkertijd passen we op dat de meer ervaren leden niet de ‘toon zetten’ voor wat fotografie zou moeten zijn of wat een goede foto is. Het is dus als lid belangrijk dat je onbevangen blijft en net zo kritisch bent naar de leden die wat meer ervaring hebben. Centraal staat immers de persoonlijke ontwikkeling van ieder individueel lid en dat betekent dat we altijd proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

‘Niets moet en alles mag’’ is niet helemaal waar maar er ieder lid heeft de vrijheid om op zijn eigen manier deel te nemen aan de clubactiviteiten. Niemand wordt gedwongen om regelmatig werk ter bespreking in te brengen. Vanzelfsprekend kun je er vanuit betrokkenheid van de andere leden om worden gevraagd. We willen ieder lid enthousiasmeren om actief met de fotografie bezig te zijn.

Als club willen we ook naar buiten treden. Om ons werk te tonen en om aspirant leden enthousiast te maken. De DAF wil laten zien wat ze doet en met name ook waar dat toe leidt; creatieve en boeiende fotografie.

Dat betekent dat we investeren in het leveren van een bijdrage aan presentaties en wedstrijden. Dit doen we als club maar ook individuele leden doen mee aan wedstrijden en presentaties. We streven we naar een zo groot mogelijke inbreng van een zo hoog mogelijk niveau. Datzelfde geldt voor expositie mogelijkheden die we actief zoeken; elk jaar is de fotografie van de DAF wel enkele keren ergens geëxposeerd; laatst nog in de Dordtse rechtbank en in de twee locaties van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

DAF voelt het ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de Dordtse gemeenschap een bijdrage te leveren aan het leren waarderen en begrijpen van fotografie en aan een boeiend verenigingsleven.

Heb je een vraag of wil je lid worden, stuur dan een bericht aan een van de bestuursleden. Voor e-mailadressen klik hier.

Als lid kan je een eigen gallery op de site laten zien. Ook kan je informatie met elkaar delen. Alle leden staan met hun adres, telefoonnummer en e-mailadres op een uitsluitend voor leden toegankelijke pagina van de site.

Ieder lid van de DAF wordt automatisch ook lid van de Fotobond.

De Fotobond is een organisatie zonder winstoogmerk, die diensten en producten aan haar leden aanbiedt. Voor meer informatie kijk op www.fotobond.nl.