Foto’s beschouwen

De digitale en galerie fotoavonden zijn bedoeld om samen elkaars foto’s te bespreken. We proberen de foto’s positief kritisch te bespreken en letten daarbij vooral op de inhoud en compositie. Het beeld wordt besproken en geanalyseerd. Ook de emotie die daarbij boven komt drijven wordt besproken. De foto’s dienen hiervoor uiterlijk zaterdagavond voorafgaand aan de digitale avond te worden gemaild. Voor foto’s op papier is de galerie de juiste avond. Breng hiervoor 1 maar maximaal 2 foto’s mee.

Voor zowel digitaal als galerie geldt:

 • Is de techniek van de foto goed? Niet te licht of te donker?
 • Staat er niet te veel op? Staan er geen storende dingen in beeld?
 • Is de uitsnede goed of moet er nog wat aan gedaan worden?
 • Heeft de foto iets te vertellen? Is het ook voor een ander boeiend, of alleen voor jou omdat je het in het echt hebt beleefd?
 • Heb je de goede foto uitgezocht, of is het net de vorige of de volgende?

Uit de besproken foto’s kiest iemand van de nominatiegroep samen met 2 tot 4 andere leden een aantal foto’s, die kans maken op selectie voor tentoonstellingen.

De nominatiegroep / gespreksleiders zijn:

Marian Vermeeren – Teus de Groot – Arij van der Stelt – Freek Kooij

Een lid van de tentoonstellingscommissie kan naast de nominaties aanvullende foto’s kiezen die voor een tentoonstelling een bijdrage kunnen leveren.

Fotobespreking via een aantal vaste stappen:

 1. Beschrijven
  Wat is er op de foto te zien? Geef een zorgvuldige en objectieve beschrijving van de ingrediënten van de foto.Doel: Er zeker van zijn dat alle aanwezigen dezelfde informatie hebben gezien die de foto bevat.

Je leert hierdoor grondig te kijken en de tijd hiervoor te  nemen.

 

 1. Analyseren
  Hoe is de beeldopbouw? Geef aan welke beeldelementen bepalend zijn voor wat betreft compositie, vlakverdeling, contrasten, kleurgebruik, scherpte …. Etc.Doel: Objectief vaststellen hoe de fotograaf zijn beeld heeft vormgegeven.

  Je leert welke keuzes er gemaakt kunnen worden bij de beeldopbouw.
   
 2. Interpreteren
  Wat brengt de foto over? Interpreteer, op basis van de beschrijving en analyse, de impact van de foto.Doel: Nagaan wat de betekenis/het doel is van de foto (subjectief)

  Je leert hoe foto’s een boodschap of verhaal kunnen overbrengen.
   
 3. Waarderen
  Wat vind je van de foto? Is de bedoeling van de fotograaf goed overgebracht?
  Deze subjectieve waardering gaat over zeggingskracht en kwaliteit en geeft aan wat de sterke en zwakke kanten zijn van de foto. Op basis van de beschrijving, analyse en interpretatie heb je de foto in je op kunnen nemen en kun je een oordeel geven.

Doel:  Een subjectieve waardering (beoordeling) geven op basis van een evenwichtige onderbouwing.

Let op. Als lid van DAF ben je automatisch lid van de fotobond. Daar is (onder vermelding van je lidmaatschapsnummer) voor €19 het boekje “Over foto’s gesproken” te krijgen. (normaal €25). Zie hier.