De digitale en galerie fotoavonden zijn bedoeld om samen elkaars foto’s te bespreken. We proberen de foto’s positief kritisch te bespreken en letten daarbij vooral op de inhoud en compositie. Het beeld wordt besproken en geanalyseerd. Ook de emotie die daarbij boven komt drijven wordt besproken. Voor uitgebreide uitleg ocer insturen van foto’s en het verloop van de avonden kun je terecht in het menu clubavonden. Bij het bespreken wordt uitgegaan van het vier-pijler model. 

 

 1. Beschrijven
  Wat is er op de foto te zien? Geef een zorgvuldige en objectieve beschrijving van de ingrediënten van de foto.Doel: Er zeker van zijn dat alle aanwezigen dezelfde informatie hebben gezien die de foto bevat.
  Je leert hierdoor grondig te kijken en de tijd hiervoor te  nemen. 
 2. Analyseren
  Hoe is de beeldopbouw? Geef aan welke beeldelementen bepalend zijn voor wat betreft compositie, vlakverdeling, contrasten, kleurgebruik, scherpte …. Etc.Doel: Objectief vaststellen hoe de fotograaf zijn beeld heeft vormgegeven.
  Je leert welke keuzes er gemaakt kunnen worden bij de beeldopbouw. 
 3. Interpreteren
  Wat brengt de foto over? Interpreteer, op basis van de beschrijving en analyse, de impact van de foto.Doel: Nagaan wat de betekenis/het doel is van de foto (subjectief)
  Je leert hoe foto’s een boodschap of verhaal kunnen overbrengen. 
 4. Waarderen
  Wat vind je van de foto? Is de bedoeling van de fotograaf goed overgebracht?
  Deze subjectieve waardering gaat over zeggingskracht en kwaliteit en geeft aan wat de sterke en zwakke kanten zijn van de foto. Op basis van de beschrijving, analyse en interpretatie heb je de foto in je op kunnen nemen en kun je een oordeel geven.

Doel:  Een subjectieve waardering (beoordeling) geven op basis van een evenwichtige onderbouwing.

Wie interesse heeft kan van een van de leden van de DAF het boek “Over foto’s gesproken” lenen; hierin worden bovenstaande stappen zeer uitvoerig behandeld.

In het clubgebouw liggen meestal kleine kaartjes op visitekaart-formaat met daarop in het kort de vier stappen van het vier-pijler model. Een handig spiek-kaartje. Als je er geen kan vinden vraag dan bij het secretariaat zo’n kaartje aan.