Zoals vastgesteld in de ledenvergadering dient de contributie voor aanvang van het seizoen betaald te zijn op rekeningnummer: NL59 INGB 0000 657588, t.n.v. Dordtse Amateur Fotografen, Dordrecht.  De hoogte van de jaarcontributie staat hieronder.

Jaarcontributie € 120,00
Cursus beginnende fotografen € 135,00
Cursus Fotograferen voor gevorderden € 135,00
Zaalhuur per avond met gebruik van apparatuur voor externen € 50,00
Zaalhuur per avond met gebruik van apparatuur voor leden € 35,00
Studio huur voor Model en Portret fotografie per sessie € 7,50