Tarieven

Zoals vastgesteld in de ledenvergadering dient de contributie voor aanvang van het seizoen betaald te zijn op rekeningnummer: NL59 INGB 0000 657588, t.n.v. Dordtse Amateur Fotografen, Dordrecht.  De hoogte van de jaarcontributie staat hieronder.

Betaling via een machtiging is niet meer mogelijk. Uiteraard kan met internet bankieren een automatische overboeking van 1 keer per jaar worden aangemaakt.

Jaarcontributie € 100,00
Cursus beginnende fotografen € 100,00
Cursus Photoshop voor fotografen – basiskennis € 100,00
Zaalhuur per avond met gebruik van apparatuur door externen € 50,00
Zaalhuur per avond met gebruik van apparatuur door leden € 35,00
Studio huur voor Model en Portret fotografie per sessie € 7,50