Cronaprogramma:
Zie je e-mail en kijk op deze site onder het menu Agenda (tab agenda rechts boven is de duidelijkste weergave)