Als lid van de DAF kun je deelnemen aan interne mentoraten op het gebied van architectuurfotografie, landschapsfotografie, abstracte fotografie en portretfotografie.
Deze mentoraten zijn gratis en worden gegeven door leden die van deze soorten fotografie als belangrijkste fotografische uitdaging zien en er jaren ervaring in hebben.

Voor leden wordt ook eens in de twee jaar een externe mentor aangetrokken om je fotografische inzichten en het niveau van je foto’s naar een hoger plan te tillen. Deze externe mentoraten worden verzorgd door Fotobond mentoren en moeten door de deelnemers betaald worden.

Ook wordt er van bondscoaches gebruik gemaakt voor enkele avonden training in het beschouwen en bespreken van foto’s. Na deze training zijn je besprekingen van foto’s van anderen -tijdens de clubavonden- duidelijker, objectiever en beter. Daar hebben alle leden wat aan en daar kan iedereen weer van leren. Maar het biedt je ook, als je dat wenst, de gelegenheid om eens een bespreekavond te leiden. Het grootste effect is volgens deelnemers echter het feit dat je je eigen foto’s beter hebt leren bekijken en je foto’s na de training duidelijk beter worden. (zie ook het beschouwen (bespreken) van foto’s)